Habitacions

Tenim habitacions grans, mitjanes i també petites. En qualsevol cas, totes fetes pensant en el descans.

  • Hab 1

  • Hab 2

  • Hab 3

  • Hab 4

  • Hab 5

  • Hab 6

  • Hab 7